Deuren En Kozijnen Binnen En Buiten

Deuren En Kozijnen Binnen En Buiten?

Voor het schilderen van deuren en kozijnen binnen en buiten krijgen onze vakschilders vaak de vraag: “tot waar worden de kozijnen mee geschilderd?” Hieruit blijkt dat er nogal wat onduidelijkheid bestaat over binnen en buitenschilderwerk. om u meer inzicht te geven in het verschil tussen binnen- en buitenschilderwerk hebben wij hieronder het verschil voor u nadere toegelicht.

Deuren en Kozijnen Binnen

Om simpel te beginnen vallen uiteraard alle gedeelten van deuren en kozijnen, welke zich volledig binnen de woning of het object bevinden onder binnenschilderwerk. De “kopse kanten” (zijkanten) van naar binnen openslaande delen van deuren en kozijnen behoren tevens tot de binnenschilderwerken. Ook de “sponningen” (zijkant van het kozijn) waar de naar binnen draaiende delen in vallen bij gesloten toestand behoren bij het binnenschilderwerk evenals het vlakke gedeelte van het kozijn binnen. Alle binnenschilderwerk dus worden geschilderd met watergedragen kras en slijtvaste verf voor binnen.

Deuren en Kozijnen Buiten

De gedeelten van deuren en kozijnen die zich buiten de woning of het object bevinden en dus aan weersinvloeden van buiten af onderhevig zijn behoren tot de buitenschilderwerken. De “kopse kanten” (zijkanten) van alle naar buiten draaiende delen van deuren en kozijnen behoren tot de buitenschilderwerken. Ook de “sponningen” (zijkant van het kozijn) waar de naar buiten draaiende delen in vallen bij gesloten toestand behoren bij het buitenschilderwerk evenals het vlakke gedeelte van het kozijn buiten. Alle buitenschilderwerk wordt dus geschilderd met speciaal daarvoor bestemde weerbestendige buitenverf.

Opdracht voor Binnen & Buitenschilderwerk

Wanneer u onze vakschilders alleen opdracht heeft gegeven voor binnenschilderwerk, wordt dus alleen al het binnenschilderwerk tot aan het het punt van buitenschilderwerk verricht en vice versa. Uiteraard wanneer u opdracht heeft gegeven voor zowel binnen- als buitenschilderwerk dan zal alles worden mee geschilderd en zal bv. een voordeur of kozijn van binnen met watergedragen kras en slijtvaste verf voor binnen worden geschilderd en van buiten met speciaal daarvoor bestemde weerbestendige buitenverf.

Besnijden van deuren en kozijnen

Omdat schilderwerk op deuren en kozijnen er strak uit hoort te zien langs muren en glaswerk dient de schilder een zeer strakke verflijn aan te brengen langs deze elementen. Dit strakke aanbrengen van de verflijn wordt in schilderjargon ook wel “snijden” of “besnijden” genoemd. Besnijden kan ook betekenen dat een andere kleur tegen een bestaande kleur dient te worden aangebracht. Dit wordt ook wel “besnijden kleur tegen kleur” genoemd. In dit secure werkje gaat verreweg de meeste tijd zitten. Om die reden wordt er normaliter voor meer “snijwerk” dan ook een toeslag berekend voor het schilderwerk, echter berekenen wij voor “draaiende delen” dus zowel deuren als ramen het “standaard volle vlak” ( Lengte x Breedte) alsof er dus geen snijwerk in zit.

Geheel of gedeeltelijk gronden (vlekken)

Wanneer een deur of kozijn is gereinigd en vervolgens geschuurd, dient de grondverf of primer te worden aangebracht voor een goede egalisering, hechting en dekking van de ondergrondlaag. Afhankelijk van de staat of de ondergrond kleur van de deur of het kozijn dient deze dus volledig of gedeeltelijk te worden “gegrond”. gedeeltelijk gronden wordt in schilders vakjargon ook wel “vlekken” genoemd en is dus voordeliger dan wanneer een deur of kozijn volledig of zelfs 2x dient te worden gegrond bv. wanneer de oude ondergrond kleur sterk afwijkt van de nieuwe kleur (bv. van donker naar licht of anders om). Wanneer de bestaande kleur bijna gelijk is aan de nieuwe kleur en de ondergrond in redelijke staat verkeert hoeven er slechts hier en daar wat kale schuurplekjes te worden bijgewerkt met grondverf (vlekken), waarna de deur of het kozijn kan worden afgelakt.

Voorbeelden Berekening Volle vlak Deuren

Een volledig vlakke deur laten schilderen kost bij ons net zoveel als een deur met een of meerdere ramen, ondanks dat er langs het glas besneden dient te worden. Voor deuren met ramen berekenen wij dus gewoon het volle vlak (alsof er geen ramen of uitsparingen aanwezig zijn). In Het plaatje hiernaast staan enkele voorbeelden hiervan.

Voorbeelden Berekenen Volle Vlak Ramen

Voor het schilderen van vaste, kiepende- en of draaiende ramen berekenen wij ook altijd het volle vlak (dus Lengte x Breedte van het raam) ongeacht de hoeveelheid snijwerk die benodigd is. In het plaatje hiernaast ziet u een voorbeeld hoe wij het volle vlak in vierkante meters van ramen berekenen.

Berekening Binnen- en Buitenkozijnen Schilderen

Een rechthoekig kozijnen laten schilderen is goedkoper dan een kozijn met meerdere stijlen, omdat de lengte van alle stijlen (stand en liggend) bij elkaar worden opgeteld. Kozijnen worden berekend per strekkende meter en heeft 3 categoriën:

Kozijnen worden berekend per strekkende meter en heeft 3 categoriën:

1. Eenvoudig profiel (kleiner dan 10cm)
2. Normaal Profiel (van 10cm. tot 25cm.)
3. Zwaar profiel (groter dan 25cm.)

In het plaatje hiernaast ziet u hoe wij het aantal strekkende meters van een kozijn berekenen door  de lengtes van zowel de staande (verticale) delen als de liggende (horizontale) delen van het kozijn bij elkaar op te tellen.

Zelf Doen Of Laten Schilderen?

Wanneer jij twijfelt om een binnen schilderklus zelf uit te voeren of dit te laten doen, dan hebben wij alle  informatie voor jou samengesteld op de pagina via de knop hieronder. Zo helpen wij jou graag op weg met de belangrijkste schildertips voor jouw eigen "doe het zelf project" of bij het weloverwogen besluiten om het schilderproject toch maar uit te besteden. Linksom of rechtsom...de belangrijkste informatie voor een mooi schilder resultaat vindt je via de knop hieronder!

Voorbereidende Tips...

Om de werkzaamheden voor onze onze vakschilders makkelijker te maken tijdens de schilderklus, is het voor u raadzaam om zelf alvast een aantal voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Hierdoor kan onze vakschilder zijn of haar werk naar behoren verrichten zonder al te veel onnodige kostbare tijd te verliezen. Hieronder staan een aantal tips van werkzaamheden die u zelf kunt verrichten ter voorbereiding op de werkzaamheden van onze vakschilders.

Toegang & Parkeren

Zorg altijd voor een vrij toegankelijk en opgeruimde werkplek voor de schilder en Reserveer indien mogelijk voldoende parkeerplek (bv. door tijdig afzetten met een markering of uw eigen auto)

Verwijderen & Afdekken

Verwijder zo veel mogelijk hinderlijke objecten zoals kasten en meubels of dek objecten af met zeil, afdekfolie, oude doeken of dekens en plakband.

Sleutels & Buren

Overhandig onze schilder de benodigde sleutels in het geval dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de schilderwerkzaamheden en licht uw buren in over de schilderwerkzaamheden.

Ramen & Deuren

Zorg ervoor dat ramen en deuren ALTIJD door onze schilders open en dicht gemaakt kunnen worden wanneer deze binnen of buiten dienen te worden geschilderd.

...Wij Horen Graag Van Je!

SchildersHellevoetsluis 2018 ©

...Als het om kwaliteit gaat!